•   Czwartek, 21 stycznia 2021
Materiały budowlane

Rodzaje płyt OSB

Płyty OSB są rozwiązaniami, do produkcji których zwykle wykorzystuje się smukłe wióry drzewne – zwykle świerkowe oraz sosnowe. Najpierw są one selekcjonowane, o sukcesie produkcji przesądza bowiem w dużej mierze to, czy ich rozmiary są zbliżone do siebie. Już na etapie produkcji ma miejsce ich zlepianie z wykorzystaniem specjalnej żywicy syntetycznej, kolejnym krokiem jest zaś prasowanie w wysokiej temperaturze oraz przy wysokim ciśnieniu.

W przypadku każdej z płyt mamy do czynienia z trzema warstwami wiórów, które zazębiają się wzajemnie. To właśnie specyficzna budowa w dużej mierze przyczynia się do tego, że płyty odznaczają się sporą odpornością tak na zginanie, jak i na ścieranie. Oczywiście, wytrzymałość w głównej osi jest zasadniczo wyższa niż ma to miejsce w przypadku bocznej osi nośnej.

RODZAJE PŁYT OSB

Budownictwo wykorzystuje kilka rodzajów płyt OSB, z których każda posiada charakterystyczne dla siebie oznaczenie. W przypadku płyty OSB-2 spoiwem wiórów są żywice mocznikowo-formaldehydowe, dla których charakterystyczne jest to, że można je stosować przede wszystkim wewnątrz pomieszczeń. Istnieje możliwość instalowania ich także w tych miejscach, w których należy się liczyć ze sporym zawilgoceniem, w takim przypadku jednak konieczne jest pomyślenie o dodatkowej ochronie.

Montaż płyt OSB

OSB-3 to oznaczenie płyty, w której wióry w jej warstwie wewnętrznej są spajane z wykorzystaniem żywicznego kleju poliuretanowego podczas gdy w warstwach zewnętrznych zastosowanie znajduje żywica melaminowo-uretanowa. Tym razem mamy do czynienia z tak zwanymi płytami ogólnobudowlanymi. W praktyce oznacza to, że ich znakiem rozpoznawczym jest nie tylko podwyższona wytrzymałość, ale również dość wysoka odporność na działanie wody. Można je stosować nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale i na zewnątrz.

Warta wzmiankowania jest też płyta o oznaczeniu OSB-4. W tym przypadku nie mamy do czynienia ze zmianami w procesie produkcji w zestawieniu z wcześniejszym modelem, choć warto mieć na uwadze to, że ich wióry są mocniej sklejane. Pozwala to na uzyskanie jeszcze większej wytrzymałości oraz odporności na wodę. Nic zatem dziwnego, że można je stosować nie tylko wewnątrz pomieszczeń, ale i na zewnątrz. Dziś pierwszy i ostatni rodzaj płyt OSB jest możliwy do kupienia, jego znalezienie nie jest jednak prostym zadaniem. Rynek jest zdominowany przez płyty OSB-3, choć kupujący powinni być zadowoleni z tego, że są one produkowane w zróżnicowanych rozmiarach. Różnice dotyczą także ich grubości i wagi, zmiany są też wiązane ze sposobem, w jaki wykańcza się krawędzie.

Zobacz również