•   Niedziela, 17 stycznia 2021
Termoizolacja

Najciekawsze materiały przeznaczone do izolacji cieplnej

Wykonanie izolacji cieplnej

Współcześnie projektanci domów podchodzą dziś do stawianych im zadań nieco inaczej niż ich koledzy przed laty. Coraz częściej zwracają więc uwagę tak na ekologię, jak i na energooszczędność, a więc na te elementy, które jeszcze nie tak dawno były konsekwentnie pomijane.

Jeśli więc chcemy, aby budynek był ogrzewany bez strat dla środowiska i dla naszego portfela, izolacja cieplna powinna być dostosowana nie tylko do sposobu jego eksploatacji, ale i do samego przeznaczenia nieruchomości. Istnieje wiele materiałów i elementów budowlanych, a choć różnorodność jest mile widziana, należy liczyć się z tym, że wybór najlepszych rozwiązań może być trudnym zadaniem tak dla projektantów, jak i dla tych ekip, które są odpowiedzialne za wykonanie projektów domów.

Co więcej, choć wspomnianych materiałów nie brakuje, często trudno o rzetelne opracowania odnoszące się zarówno do ich przeznaczenia, jak i do samych możliwości, jakie otwierają one przed osobami zastanawiającymi się nad wykorzystaniem ich w praktyce. Wiedza najczęściej jest czerpana z katalogów przygotowanych przez samych producentów, a doświadczenie podpowiada, że nie musi być to wcale najlepsze rozwiązanie. Jeśli więc wybór ma być dokonany na tyle dobre, aby przez lata nie trzeba było go żałować, powinniśmy mieć na uwadze nie tylko cechy techniczne materiału takie, jak jego trwałość, ale również to, na co pozwala w danym momencie środowisko zewnętrzne. Choć wiele osób zdaje się o tym zapominać, to właśnie materiały przeznaczone do budowy przesądzają o tym, jak żywotny jest dany budynek.

Energooszczędna izolacja

Współczynnik przewodzenia ciepła

Jeśli poszukujemy dobrego materiału przeznaczonego do wykonania izolacji cieplnej, w pierwszej kolejności powinniśmy przeanalizować tak zwany deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła. Oczywiście, ważne są także inne cechy techniczne, na uwagę zasługuje więc między innymi: stopień wytrzymałości mechanicznej, klasa palności, zdolność do przewodzenia pary wodnej, sama odporność na wodę, absorpcja powierzchniowa, odporność na zawilgocenie oraz na wpływ czynników chemicznych i biologicznych.

Materiały torfowe

Gdy mówimy o materiałach izolacyjnych, zwykle w pierwszej kolejności myślimy o tych, które mają pochodzenie organiczne. Tu warto wspomnieć przede wszystkim o tak zwanych materiałach torfowych, choć duże znaczenie mają również płyty pilśniowe, płyty ze słomy, płyty z paździerzy drzewnych i maty z wełny owczej. Tu najczęściej produkcja bazuje na mieszaniu ze sobą tych materiałów, które mają pochodzenie organiczne i nieorganiczne. Oczywiście, dziś ich rola w izolacji nieruchomości jest coraz mniejsza.

Zobacz również