•   Niedziela, 17 stycznia 2021
Termoizolacja

Jakość termiczna budynków

Budownictwo energooszczędne

Nowe wymagania, jakie dotyczą jakości termicznej budynków sprawiły, że od 2021 roku mamy mieć wyłącznie budynku, które będą miały charakter energooszczędny. Wymagania te oczywiście będą się odbijać na naszej kieszeni, ponieważ ściany budowane będą z grubszych materiałów. Jeśli ktoś planuje budowę domu musi zdawać sobie sprawę z tego, ze kążda przegroda czy to ściana czy okno będzie musiało spełniać określone wymagania związane z izolacyjnością cieplną.

Współczynnik taki będzie nazywany współczynnikiem przenikania ciepła. Graniczne wartości określają obecne przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich położenie. Warto będzie także zaznaczyć, że te przepisy i normy co kilka lat są zaostrzane.

Według pojawiających się rozporządzeń dowiadujemy się, że w kolejnych latach zaostrzone będą owe wymagania dla przegród zewnętrznych, w tym także dla ścian. Przedstawione wymogi sprawią, że powstające budynku będą rzeczywiście energooszczędne. Założenie bowiem wygląda obecnie tak, ze ewentualnie pojawiające się ubytki ciepła będą rzeczywiście niewielkie, a to na dłuższa metę będzie gwarantować również mniejsze rachunki za ogrzewanie domu. Wartość tego współczynnik zależeć będzie między innymi od tego z jakiego materiału przygotowywane są ściany.

Ściany jednowarstwowe

Surowe warunki techniczne spełniać mogą wszystkie rodzaje murowanych ścian zewnętrznych stosowanych w domach jednorodzinnych także ściany jednowarstwowe, jeśli będą grubsze. Budowa takich ścian jest rzeczywiście prosta i składa się z jednej warstwy murowanej oraz wykończeniowej. Aby przegrody miały charakterystyczny dla ścian energooszczędnych współczynnik U są wykonywane tak, że mają dobre parametry wytrzymałościowe oraz odpowiednio wysokie parametry termoizolacyjne. Do takich materiałów zaliczyć można również bloczki z betonu komórkowego

Plan budowy domu

Ściany dwuwarstwowe

Ściany dwuwarstwowe cieszą się coraz większą popularnością. Są one łatwe do budowania i właściwie niedrogie. Składają się z nośnej warstwy oraz ocieplenia. Muruje się je z różnych materiałów a następnie będzie się je izolować termicznie. Warstwa nośna powinna mieć również odpowiednie właściwości wytrzymałościowe. Grubość izolacji będzie powiązana ze współczynnikiem przenikania ciepła. Ocieplenie wykonuje się metodą lekką mokrą, która polega na przyklejeniu do niej płyt styropianowych albo takich z wełny mineralnej na zaprawie klejowej.

Ściany trójwarstwowe

Ostatecznie rozwiązanie jest najbardziej pracochłonne i kosztowne. Ścianę z trzech warstw buduje się z dowolnego materiału, który będzie miał odpowiednią wytrzymałość. Jej drugą warstwę będzie stanowił materiał termoizolacyjny, a trzecią stanowić będzie odpowiednia warstwa osłonowa, która odpowiada za odporność ściany na działanie czynników zewnętrznych a jednocześnie będzie to element wykończeniowy, który zastąpi tynk.

Zobacz również