•   Wtorek, 1 grudnia 2020
Termoizolacja

Docieplanie domu – metody

Izolacja termiczna domu

Lekka mokra

W metodzie lekkiej mokrej termoizolacja jest chroniona przez tynk układany na siatce. Aby docieplić mury budynków wzniesionych w łagodniejszych normach można wykorzystać albo lekką morką albo lekką suchą metodę.

Pierwsza z nich będzie polegać na klejeniu do ścian zewnętrznych izolacji termicznej i potem pokrywaniu jej tynkiem cienkowarstwowym. Ciężar całego ocieplenia nie był duży. Zaletą było to, że nie występowały mostki termiczne oraz była odpowiednia dostępność technologii. Do wad możemy zaliczyć dużą wrażliwość na błędy wykonawcze, jeśli nie będzie taka izolacja dobrze wykonana to niestety trzeba się liczyć z tym, że nie będzie ona w stanie spełnić oczekiwań od strony praktycznej. W metodzie tej najczęściej stosowany będzie styropian, ale są również producenci, którzy chcą nam zaproponować system dla wełny mineralnej. Należy z nich korzystać wtedy gdy dom wzniesiony będzie z betonu komórkowego, który ulegał zawilgoceniu w toku użytkowania. Wełna lepiej będzie radzić sobie z odprowadzeniem wody z budynków, ma także lepszy poziom paroprzepuszczalności.

Metoda lekka sucha

W tej metodzie warstwa izolacji będzie chroniona sidingiem winylowym. Ocieplenie taką właśnie metodą będzie polegać na przytwierdzeniu warstwy izolacyjnej do ściany z pomocą gwoździ, wkrętów, plastikowych kołków czy zszywek. Ocieplenie jest układane między listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego będzie mocowana dolna warstwa elewacyjna. Warto poznać jaki jest rozkład listew w ruszcie w taki sposób, by rozstaw był mniejszy niż szerokość płyty z wełny.

Jak ocieplić dom

Będzie można także myśleć o umieszczeniu ich na wcisk bez przycinania i sztukowania. Niekiedy taka opcja dobrze się sprawdzi. ważne by pamiętać przy łączeniu płyt, że jeśli będą w dwóch warstwach musimy mieć przesunięcia względem siebie. Wtedy będzie można ograniczyć pojawienie się wszelkich mostków termicznych. Kolejna sprawa to zabezpieczenie przez wilgocią i dlatego nakłada się specjalną folię o wysokiej paroprzepuszczalności. Mocowana może być z pomocą zszywek, a linię połączenia zabezpiecza się taśmą samoprzylepną. Kolejny etap prac to przytwierdzenie rusztu dystansowego, który składa się z pionowych listew, do których przytwierdza się materiał ścienny.

Celuloza impregnowana

Istnieje jeszcze inna metoda, którą będzie można zastosować i polega ona na wypełnieniu pustki powietrznej w ścianach warstwowych specjalnym granulatem styropianowym albo impregnowaną celulozą. To jednak dość rzadka metoda, ponieważ nakład pracy będzie duży, a efekty mogą nie być zadowalające.

Zobacz również