•   Czwartek, 21 stycznia 2021
Materiały budowlane

Co warto wiedzieć o betonie komórkowym?

Beton komórkowy, czyli autoklawizowany, jest dość nietypowym materiałem łączącym w sobie cechy materiału konstrukcyjnego oraz izolacyjnego. Wysoka wartość tego betonu jako elementu izolacji wynika z faktu, że posiada on pory powietrza, stanowiące nawet 80% jego objętości.

Do ociepleń używa się właśnie betonu o małej gęstości – dlatego, że jego wartości izolacyjny rosną odwrotnie proporcjonalnie do gęstości, czyli ilości przestrzeni wypełnionych powietrzem. Warto więc przemyśleć wybór betonu komórkowego w miejsce innych materiałów budowlanych – nie ustępuje im na żadnym polu.

Co wpływa na izolacyjność materiału budowlanego?

To przede wszystkim dwie cechy – wilgotność materiału oraz kierunek przewodzenia ciepła. Jak wyglądają w przypadku betonu komórkowego? Kierunek przewodzenia nie ma tu znaczenia – beton ten jest materiałem jednorodnym co oznacza, że4 otoczenie szkieletu materiałowego jest z każdej strony takie samo. Nie ma więc znaczenia, jak przewodzone jest ciepło. Liczy się za to stopień zawilgocenia. Im bardziej zawilgocony materiał, tym gorsze są jego właściwości izolacyjne, ponieważ woda bardzo dobrze przewodzi ciepło. Zwykle ściany wykonane z betonu komórkowego przyjmują wilgotność na niskim poziomie 3-4%. Dla każdego materiału wykonuje się osobne obliczenia cieplno – wilgotnościowe, przy wzięciu pod uwagę warunków, w jakich będą one pełniły swoją rolę.

Jak wytrzymały jest beton komórkowy

Trwałość i bezpieczeństwo betonu komórkowego

Pomimo swojej porowatości, beton komórkowy jest bardzo trwałym materiałem. Ze względu na dość „ażurową” konstrukcję często zarzuca mu się nietrwałość. Tymczasem beton ten jest z założenia zawsze obudowany tynkiem, co zwiększa znacząco jego wytrzymałość. Nawet pozostawiony bez warstwy tynkowej (na przykład podczas przerwy w budowie zimą) nie ulega zniszczeniu. Doprowadzić do tego mogą jedynie błędy w budowie, jak nieprawidłowe odprowadzenia wody z dachu (i stałe moczenie betonu). Warto jednak zaznaczyć, że takie zagrożenie dotyczy budynków wykonanych z każdego materiału. Co więcej, zalany beton komórkowy schnie szybciej, niż inne.

Podczas budowania domu istotne są wiedza, doświadczenie oraz umiejętność zaplanowania i wykonania poszczególnych kroków możliwie pragmatycznie. Materiał, choć oczywiście także ważny, stanowi kwestię drugorzędną. Jeśli konstrukcja budynku sprawia, że jest on stale zalewany, lub na jego ścianach skrapla się para wodna co skutkuje pleśnią i zagrzybieniem, nie stanowi to winy materiału. Budynek o takich wadach konstrukcyjnych powinien zostać skorygowany.

Zobacz również