•   Czwartek, 21 stycznia 2021
Termoizolacja

Budowa elewacji z wykorzystaniem styropianu

Izolacje z wykorzystaniem styropianu buduje się z użyciem tak zwanej metody lekko-mokrej. Bardzo ważna jest temperatura powietrza w czasie jej stosowania. Powinna ona wynosić od +5 °C do +25 °C. Ściany powinny być osłonięte za pomocą folii, by nie miały kontaktu z nimi wiatr i deszcz, a do tego nie powinno na nie bezpośrednio padać słońce.

Odpowiednia pora roku

Najlepsze warunki zazwyczaj uzyskuje się wczesna wiosną lub późną jesienią. Trzeba pamiętać, że promieniowanie UV, najbardziej destrukcyjne w lecie, uszkadza styropian. Pod jego wpływem rozpadają się cząsteczki polistyrenu i jeśli styropian będzie leżał na słońcu przez kilka tygodni, ulegnie poważnemu uszkodzeniu i spadnie jego izolacyjność termiczna. Można ten stan rozpoznać przez zażółcenie materiału. Dla styropianu niebezpieczne są również rozpuszczalniki organiczne, smary i oleje, więc wszystkie tego typu substancje powinny znajdować się z dala od styropianu.

Podłoże

Podłoże, na którym będzie układana izolacja, powinno być gładkie i suche. W tym celu trzeba usunąć z niego wszystkie pozostałości farb, pyłów, tynków i wszelkich innych zanieczyszczeń. Ściana musi zostać wyszlifowana, a wszelkie ubytki w niej wypełnione. Następnie trzeba wykonać gruntowanie dla poprawienia przyczepności. Wszystkie te kwestie są bardzo ważne, ponieważ ich niedochowanie może spowodować odlepianie się styropianu od ocieplanej ściany. Jeśli ściany są dobrze przygotowane, możliwe jest też korzystanie z dużych płyt styropianu, co znacznie przyspiesza pracę. Większe płyty to także mniej potencjalnych mostków termicznych.

Wykończenie elewacji

Styropian powinien być układany od dołu do góry. Jego dłuższy bok powinien znajdować się równolegle do ściany wzdłuż listwy startowej. Chodzi o to, by rzędy styropianu na ścianie zazębiały się. Na końcu rzędu płyta powinna być ułożona prostopadle do reszty. Ni wolno jednak pozwolić na ułożenie jednej pionowej linii, ponieważ w takim miejscu utworzy się silny mostek termiczny. Płyty na rogach ściany należy przyciąć, ale można to robić dopiero po czasie wysychania kleju.

Klej do styropianu

Kleju do styropianu nie należy rozcieńczać bardziej, niż jest to konieczne. Prawidłowy sposób nakładania kleju przewiduje naniesienie go na obwód płyty oraz w kilku plackach na jej powierzchni. Nie trzeba mocno dociskać. Na wyższych budynkach należy następnie styropian zakołkować odpowiednimi kołkami, ale nie jest to konieczne na budynkach do 2 kondygnacji. Kołki powodują powstanie mostków termicznych, więc jeśli nie ma potrzeby ich pojawienia się, nie należy ich stosować.

Zobacz również