•   Niedziela, 17 stycznia 2021
Materiały budowlane

Bitumiczne pokrycia dachowe

Pokrycia bitumiczne bardzo często przegrywają w starciu z łupkami, dachówkami, blachą. Głównym powodem jest ich wygląd. Warto jednak wiedzieć, że są one stale ulepszane, a ich deklarowana trwałość sięga już 50 lat bez konieczności napraw. Wybór także jest dość duży – gonty, papy oraz płyty faliste. Producenci stale starają się poprawiać jakość i obniżać cenę tych pokryć.

Papy

Papy stanowią jeden z częściej wybieranych typów pokryć bitumicznych. Układa się je zwykle na dachach płaskich, można wyróżnić następujące warstwy takiego pokrycia:

warstwa zbrojąca, inaczej rdzeń lub osnowa, stanowi szkielet i decyduje o kształcie oraz wytrzymałości konstrukcji,

warstwa izolacyjna (lub częściej – dwie lub więcej warstw) wykonana z bitumu, stanowi o wodoszczelności,

warstwa wykończeniowa wierzchnia decyduje o odporności papy na promieniowanie słoneczne i nadaje barwę, co uatrakcyjnia wygląd – wykonywana z talku lub mineralnej posypki

warstwa podkładowa, zapobiegająca sklejaniu się warstw folia, która odrywa się przed nałożeniem papy.

Zastosowania papy:

1. W pokryciach jednowarstwowych – otrzymuje się je, układając jedną warstwę papy na zagruntowanym podłożu. Papa musi być dobrej jakości i nadawać się do tworzenia jednej warstwy. Warto tez przyłożyć się do jej układania, żeby zachować szczelność.

2. W pokryciach kilkuwarstwowych – to bezpieczniejszy, mniej narażony na rozszczelnienie wariant, w którym kilka warstwie papy układa się pomiędzy papą podkładową, a papą wierzchnią.

3. Jako podkład – na przykład pod gonty bitumiczne na dachach stromych, a także zamiast folii pod dachówkami, płytkami, blachodachówką.

Zbrojenie i osnowa

Osnowę, czyli szkielet całego pokrycia, wykonuje się zwykle z włókna szklanego, poliestrowego lub poliestrowego w połączeniu z siatką ze szklanego. Od jakości osnowy oraz jej wytrzymałości zależy jakość całego pokrycia, szczególnie elastyczność i odporność papy na rozrywanie. Włókno szklane jest wytrzymałe i stabilne, ale niezbyt elastyczne. Włókno poliestrowe jest bardzo elastyczne, nadaje się więc dobrze wierzchniego krycia. Najlepsze parametry osnowy można uzyskać łącząc oba typy włókien – otrzymane tak zbrojenia są zarazem elastyczne i wytrzymałe.

Nowoczesny bitum

bitum stosowany w dzisiejszych papach wykazuje bardzo dobre właściwości. Poddaje się go szeregowi zabiegów, takich jak na przykład oksydowanie (działanie powietrzem, dzięki któremu papa jest odporna na szeroki zakres temperatur), wzbogacanie dodatkiem plastomeru APP (nowoczesna papa powinna zawierać 20-40% APP – daje jej to odporność na temperatury od -15 do +150 stopni i na promienie UV) czy też wzbogacanie elastomerem SBS (ilość nie powinna być mniejsza niż 10% - taki dodatek zapewnia trwałość w temperaturach od -20 stopni).

Zobacz również